proces

 

 

fase 1 - behovsanalyse

For at sikre jer til fremtiden, udarbejder vi en gennemgribende analyse af jeres lokalebehov. Vi evaluerer jeres driftsomkostninger ved at bo samt jeres organisations ønsker kontra behov.

 

fase 2 – afdækning af muligheder

Med baggrund i behovsanalysen udarbejder vi et mulighedskatalog over de tiltag, der er mest optimale for jer.

 

fase 3 – planlægning af projekt

Ud fra valgte løsning udarbejder vi en detaljeret projekt- og udviklingsplan, der sammen med budgettet danner grundlag for en effektiv gennemførelse.

 

fase 4 – gennemførelse af projekt

I samarbejde med jeres organisation, leverandører og myndigheder, gennemfører vi projektet som facilitatorer for jer. Vi koordinerer alle aktiviteter fra A til Z og afleverer jeres nye lokaliteter ’nøglefærdigt’.

 

kepro